UNTIL THE START OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

UNTIL THE END OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Statistics Warsaw Construction Expo 2022

Exhibitors 2023

THE LARGEST FAIR OF CONSTRUCTION MACHINES

A rich and diverse offer of the entire construction industry, investors’ involvement in business, presentations of modern machines, innovations and technologies that are conquering global markets – only a part of the elements of the Construction Machinery Exhibition, i.e. an international construction machinery fair.

Visitors who can attend the event as part of the standard shows in the space. See spectacular shows of underground, demolition, assembly scaffolding installations or recycling presentations. Thus, from where they will be able to learn the full power of the possibilities of this sector.

REGISTERGET A FREE TICKET

Media patronage

News

Warsaw Construction Expo EDITION IN NUMBERS 2022

15464

VISITORS

296

EXHIBITORS

30000

SURFACE

25

CONFERENCE

See what our other trade fairs look like.

Summary of the latest edition of Tools & Construction fair.

Industry and demonstration fair Tools & Construction.

VISITOR PROFILE
 • Person involved in the construction industry - e.g. architect, engineer, contractor, building materials supplier, etc.
 • Entrepreneur looking for new construction solutions or tools that will help their business.
 • Construction investor looking for inspiration and solutions for their project.
 • Student or graduate of construction-related courses, wishing to learn about the latest trends and solutions in the industry.
 • DIY enthusiast, searching for ideas and tips on building or renovating their home.
 • Representative of public institutions, such as a city architect or government representative responsible for infrastructure development.
 • Journalist or blogger specializing in topics related to construction and architecture.
 • Person interested in new technologies and innovations in the construction industry, such as 3D printing, smart materials, sustainable construction, etc.
EXHIBITOR profile
 • construction companies
 • transport and logistics companies
 • machinery rental companies
 • provincial, district and municipal road authorities
 • municipal management companies
 • road and highway construction companies

INDUSTRY SCOPE

 • Construction technologies – presentation of the latest solutions and technologies used in the construction industry
 • Architecture and design – presentation of architectural projects, design trends and new approaches in building design
 • Sustainable construction – presentation of solutions related to sustainable construction and environmental protection
 • Infrastructure and road construction – presentation of the latest solutions in the design and construction of roads, bridges,tunnels, airports, railroads, etc.
 • Occupational health and safety – presentation of new tools and solutions in the field of occupational health and safety
 • Construction services – presentation of various services related to the construction industry
 • New technologies in construction – presentation of the latest technologies and innovations in the construction industry, such as 3D printing, robotics, artificial intelligence, etc.
 • Investment and real estate – presentation of the latest trends and solutions in investment and real estate, such as financing, property management, real estate marketing, development of investment projects, etc.

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponem masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okazać nasz kupon przy zakupie, wartość zniżki zostanie uwzględniona w fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupon, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you need to do is present our coupon at the time of purchase, the value of the discount will be included in the invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.